Samen 'bouwen' aan... Voorzieningen

Met het plan Hessendaal wil de Dorpsraad samen met inwoners en partners direct verschillende voorzieningen verbeteren. Momenteel zijn de parkeerfaciliteiten rond de sporthal en de zwembaden onvoldoende. Ook kan de infrastructuur rond deze sportfaciliteiten beter. Bovendien ontbreekt het in de dorpen Keppel en Eldrik aan een gemeenschappelijk dorpshuis. Een plaats waar inwoners elkaar bij evenementen kunnen treffen en waar verenigingen en commissies kunnen vergaderen en oefenen. In een nieuw te realiseren clubgebouw naast de Hessenhal is een dorpshuis 2.0 voorzien.

Samen 'bouwen' aan... Duurzaamheid

De energietransitie spreekt veel inwoners van Keppel en Eldrik aan en zij willen volop inhaken. Naast de zendmast bij de oude voetbalvelden is een energiegebouw voorzien. Naar verwachting zal de generatie van energie via zon, wind, water, afval, aarde, etc een grote vlucht nemen. Dat het verbruik van elektra (KwH’s/) ook snel groeit, is zeker gezien de vermindering van de gasstroom. Voor het optimaal beheren van deze energiestromen is een fysiek en virtueel knoppunt essentieel.
Het benoemde ‘energieplein’ wordt de centrale schakel. Mogelijk kunnen hier ook een centrale warmtepomp, was- en droogmachines en gezamenlijke elektrische auto’s aan worden verbonden.
De geluidswal langs de oude voetbalvelden is een ander onderdeel van de manier waarop ‘duurzaam samen-wonen’ wordt ingevuld.

Samen 'bouwen' aan... Gemeenschapszin

Het buiten-zwembad en de sporthal worden in eigen beheer en door vrijwilligers geëxploiteerd. Dit is kenmerkend aan de bewoners van de dorpen en haar omgeving. Het verenigingsleven viert hoogtij en men weet elkaar te vinden in voor- en tegenspoed. In Keppel en Eldrik vinden elk jaar op specifieke data verschillende, traditionele events plaats. Deze variëren van kleinschalige, besloten bijeenkomsten, denk aan Proef Keppel (culinaire middag/avond) in juni en de Schutterij tijdens het Volksfeest begin september. De Kunst&Rommelmarkt op Hemelvaartsdag en de Keppel Run (wandel- en hardloopevent) in juni zijn grootschaliger. Al deze events, activiteiten en (sportieve) faciliteiten draaien op vrijwilligers. Alleen al om de cohesie in onze dorpen te blijven versterken, is een nieuwe impuls als het plan Hessendaal gewenst.

Samen 'bouwen' aan... In- en door-stroming

Ook uit de woonvisie van de gemeente Bronckhorst komt naar voren dat onze regio vol moet inzetten op het werven van jonge gezinnen en starters. Deze instromers op de woningmarkt, 20 tot 35 jaar, kunnen in het plan Hessendaal een betaalbare en duurzame, nieuwe woning vinden.
Daarnaast worden de nodige grote, oude woningen in Keppel momenteel bewoond door senioren. De kinderen zijn veelal uitgevlogen en het omvangrijke huis wordt benut door één of twee senioren (55 plus). Voor deze senioren wil Hessendaal een modern, duurzaam en kleiner doorstroom-alternatief bieden. Zie verder ook bij ‘Nieuwbouw’.

Bouw aan je toekomst

Meld je nu aan