Nieuwbouw

De nieuwbouw van het plan Hessendaal omvat grondgebonden 4-op-een-rij woningen voor instromers en doorstromers alsmede gelijkvloerse appartementen voor senioren. De gebouwen hebben allemaal een ruime opzet die past in het Keppelse en hebben maximaal twee verdiepingslagen. Percelen zullen ongeveer 300 m2 per woning zijn.

Voor de oude voetbalvelden wordt gedacht aan een mix van woningen en appartementen met een maximum van 24 woningen. Voor het oude dorpsschool-terrein gaan de gedachten uit naar 6 tot 8 appartementen over twee bouwlagen.

Afhankelijk van de interesse vanuit de markt zal de mix van appartementen, tussen- en zij-woningen worden geconcretiseerd.

Prijs

Hessendaal zal worden uitgevoerd door een stichting (of corporatie) zonder winstoogmerk. Het streven is te komen tot duurzame maar vooral ook betaalbare woningen. Dit laatste met name voor de instromers. De prijs van de woningen/appartementen zal marktconform zijn en verder vooral afhangen van de prijs die de gemeente voor de grond gaat vragen en de mate waarin de investering voor de energie-installatie wordt doorbelast aan kopers. Er zijn inmiddels verkennende gesprekken gevoerd met banken om de bewoners interessante, groene hypotheken met lage rentelasten aan te bieden.

Duurzaam

Kenmerkend aan de gasloze woningen en appartementen van Hessendaal is het energieleverende karakter. Op jaarbasis zal op de daken meer energie kunnen worden opgewekt dan voor eigen verbruik nodig is. De overdaad aan energie gaat zo doelmatig mogelijk worden ingezet voor de verwarming van het naburige zwembad en de sporthal. Mogelijk dat tijdens zonnige perioden ook naburige woningen kunnen worden gekoppeld aan het Hessendaal energienetwerk. Hiervoor wordt de corporatie Keppel Energie opgericht.

Comfort

Opvallend aan de Hessendaal-woningen en -appartementen wordt het hoge comfortniveau. Dit openbaart zich met name in de brede woonkamer/keuken met de grote zuidgevel vol licht- en zontoetreding. Daarnaast worden de meest geavanceerde, duurzame technieken en installaties toegepast zodat de woningen helemaal klaar zijn voor de toekomst.

Zowel het perceel als de woningen en appartementen zullen ruim bemeten zijn. Passend voor de gewenste ruime opzet en de ruimte die in overdaad aanwezig is in de Achterhoek. Een regio waarin mensen zich verbonden voelen met grond en aarde.

Planning

Het plan Hessendaal is afhankelijk van een woonbestemming van de gemeente Bronckhorst. De voormalige voetbalvelden en het perceel, van de oude basisschool, aan de Monumentenweg zijn momenteel eigendom van de gemeente. De Dorpsraad Hoog- en Laag-Keppel & Eldrik is reeds lange tijd met de B&W in gesprek en de gemeente staat momenteel positief tegenover het plan Hessendaal.

Na het verkrijgen van een akkoord op het bouwplan is de verwachting de woningen in 16 maanden op te kunnen leveren. Het streven is dat de nieuwe bewoners in de eerste helft van 2021 hun Hessendaal-huis of -appartement kunnen betrekken.

Bouw aan je toekomst

Meld je nu aan