Hessendaal

DUURZAME WONINGEN & APPARTEMENTEN HOOG-KEPPEL

Geeft je energie!

Plan Hessendaal

Integraal verbeterproject voor duurzame nieuwbouw,
betere voorzieningen en vergroten gemeenschapszin in Keppel.

De Dorpsraad van Hoog- en Laag-Keppel & Eldrik en een overgrote meerderheid van de inwoners van deze dorpen maken zich hard voor de ontwikkeling van het plan Hessendaal. Dit plan betreft onder meer de ontwikkeling van maximaal 32 betaalbare nieuwbouw-woningen en -appartementen op twee unieke locaties in Hoog-Keppel. Namelijk op de oude H&K-voetbalvelden en op het perceel van de voormalige dorpsschool aan de Monumentenweg. Met deze nieuwbouw kan de in- en doorstroom van (nieuwe) inwoners in onze dorpen worden vergroot.

Het plan Hessendaal omvat:

  • Nieuwbouw woningen en appartementen voor in- en doorstromers.
  • Een geluidswal langs de provinciale weg N314.
  • Betere parkeer- en infrastructurelevoorzieningen bij de
    Hessenhal en het Hessenbad (zwembad).
  • Een energieplein voor een duurzame en optimale
    afstemming van opwek en energieverbruik in Keppel.
  • Een relocatie van het tenniscomplex van tennisclub De Drieslag en een bundeling van kantines van meerdere sportverenigingen.
  • Betere accommodaties voor dorps- en event-activiteiten die de leefbaarheid en gemeenschapszin vergroten.

Bouw aan je

Meld je nu aan